SOBERANÍA DE NAVARRA by Nabartzale bilduma. Este es el correo para escritos, artículos, comentarios y sugerencias. Los artículos, escritos y comentarios deben estar debidamente firmados por su autor o autora en formato Word. Solo se publicaran aquellos escritos que estén realizados desde la independencia y soberanía de su autor o autora siguiendo los criterios editoriales de los miembros de NABARRAKO BURUJABETASUN-SOBERANÍA DE NAVARRA. nabartzale@gmail.com

2008/03/05

KAZETA NABARRALDE 25NABARRALDE KAZETA 25

Nabarralde iniziatiba kolektiboa da, talde kulturala, konprometitua dagoena euskal sozietatearekin, bere identitatearekin, Euskararekin, bere historiarekin, eta bere burua XXI mendean bete-betean, subjektu kolektibo libre, soberano eta aktibo gisa ikustea permititzen dion guztiarekin.

Mende askotan zehar Nafarroako Erresuma izan zen Euskal Herriak bere existentzia ordenatu zuen egitura instituzional, administratibo eta politikoa, traiektoria luze batez kontzertu internazionalean. Nafarroa izan zen Euskal historiaren ardatz, “Nafar” askok ignoratzen duten egitatea da hau, eta era berean beste batzuentzat besteren errealitatea da, arrotza. Edo-ta kasurik hoberenean partziala eta deszentratua. Nafarroa Euskaldunen Erresuma izan zen ordea. Nafarrak etnikoki Euskaldunak dira. Eta Euskaldunak, dimentsio historiko horretan, politikoki Nafarrak.

Nabarralde-k hauen alde egiten du lan, memoria kolektiboaren errekonstrukzioa, kohesio nazionala, eta Euskal Herriaren pertzepzio nazionala, guztia Nafarroaren errealitate politiko eta historikoa errepresentatzen duen prisma unitarioaren bitartez.

Nabarralde-k editatzen du hilero Kazeta-ren ale bat, bere distribuzio gratuitorako.

Zenbaki honetan ondorengoek idazten dute:

http://www.euskaldunak.info/ekarpenak/Kazeta%2025.pdf

Pedro Esarte: La prostitución del lenguaje: la condena

Iñigo Saldise: La fortaleza española de Iruñea

Iñaki Sagredo: Iruñeko harresiak non dira?

Luis Mª Mtz Garate: Un país de cuento de hadas

Jean-Louis Davant: Pastoralaz

Beñi Agirre: Elkarrekin erabaki dezagun

Jon Oria: Leyes y libertad bajo el prisma de la conciencia

César Arrondo: Las necesarias políticas de Estado

Angel Rekalde: Memoria y confianza


Nabarralde es una iniciativa colectiva, un grupo cultural comprometido con la sociedad vasca, con su identidad, con el euskara, con su historia y todo aquello que le permita percibirse a sí misma como un sujeto colectivo libre, soberano y activo en pleno siglo XXI.

Durante muchos siglos el reino de Navarra fue el entramado institucional, administrativo y político en el que el pueblo vasco ordenó su existencia, con una larga trayectoria en el concierto internacional. Navarra fue eje de la historia vasca, hecho ignorado por muchos “navarros”, mientras para otros parece una realidad ajena, extraña. O en el mejor de los casos algo parcial y descentrado. Sin embargo, Navarra fue el reino de los vascos. Los navarros son étnicamente vascos. Y los vascos, en esa dimensión histórica, políticamente navarros.

Nabarralde trabaja por la reconstitución de la memoria colectiva, la cohesión nacional, la percepción soberana de Euskal Herria, a través del prisma unitario que representa la realidad política e histórica de Navarra.

Nabarralde edita cada mes un ejemplar de Kazeta, para su distribución gratuita.

En este número, escriben:

http://www.euskaldunak.info/ekarpenak/Kazeta%2025.pdf

Pedro Esarte: La prostitución del lenguaje: la condena

Iñigo Saldise: La fortaleza española de Iruñea

Iñaki Sagredo: Iruñeko harresiak non dira?

Luis Mª Mtz Garate: Un país de cuento de hadas

Jean-Louis Davant: Pastoralaz

Beñi Agirre: Elkarrekin erabaki dezagun

Jon Oria: Leyes y libertad bajo el prisma de la conciencia

César Arrondo: Las necesarias políticas de Estado

Angel Rekalde: Memoria y confianza

NABARRAKO ERESERKIA

Nabarra, reflexiones de un Patriota

Reflexiones de un Patriota by Iñigo Saldise Alda
ASKATASUNA = Baskoinak x Nafar Paradigma

"PRO LIBERTATE PATRIA GENS LIBERA STATE"

"Aberri askearen alde jende librea jaiki"

"De pie la gente libre a favor de la libertad de la patria"

Navarre shall be the wonder of the world

by WILLIAM SHAKESPEARE

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

©NABARTZALE BILDUMA 2011

©NABARTZALE BILDUMA 2011