SOBERANÍA DE NAVARRA by Nabartzale bilduma. Este es el correo para escritos, artículos, comentarios y sugerencias. Los artículos, escritos y comentarios deben estar debidamente firmados por su autor o autora en formato Word. Solo se publicaran aquellos escritos que estén realizados desde la independencia y soberanía de su autor o autora siguiendo los criterios editoriales de los miembros de NABARRAKO BURUJABETASUN-SOBERANÍA DE NAVARRA. nabartzale@gmail.com

2011/01/04

Lehentasunezko kontzeptuak - Conceptos prioritarios

Lehentasunezko kontzeptuak - Conceptos prioritarios
Joxe Iraurgi , Lekeitio (Nabarra)

“NABARRA” deituriko gure nazio bat bezalakoa, genozidaki konkistatua eta kolonizatua, franko-espaniar eta vatikano inperialistaren erruz, abertzaleak deituriko lidergoak behintzat, kontuan izan beharko lituzkete eta oso garbiak eduki oinarri hauek:

EZIN LEIKE BANANDU ARAZO NAZIONALA ETA ARAZO SOZIALA, ZEREN ARAZO NACIONALA DA ERABATEKO ARAZO SOZIALA, ETA LEHENENGO ARAZO SOZIALA DA ARAZO NAZIONALA. (Nabar estatalistak)

Zoritxarrez hain logikoak diren kontzeptu hauek, abertzaleak deitzen zaion klase polítikoak ezezagunak ditu edo ezjakina da, eta horrela goaz.


Un pais como el nuestro llamado “NABARRA”, conquistado genocidamente y colonizado, todo ello por el imperialismo franco-español-vaticanista, sobre todo los líderes llamados abertzales deberian de tener muy claros los principios siguientes:

NO SE PUEDE SEPARAR EL PROBLEMA NACIONAL DEL PROBLEMA SOCIAL, PUESTO QUE EL PROBLEMA NACIONAL ES ANTE TODO UN PROBLEMA SOCIAL, Y EL PRIMER PROBLEMA SOCIAL ES EL PROBLEMA NACIONAL. (Estatalistas nabarros)

Desgraciadamente esto que es tan lógico, la clase política llamada abertzale lo desconoce o lo ignora, y así nos va.

Extraído del blog Le Républicain de Vasconie

NABARRAKO ERESERKIA

Nabarra, reflexiones de un Patriota

Reflexiones de un Patriota by Iñigo Saldise Alda
ASKATASUNA = Baskoinak x Nafar Paradigma

"PRO LIBERTATE PATRIA GENS LIBERA STATE"

"Aberri askearen alde jende librea jaiki"

"De pie la gente libre a favor de la libertad de la patria"

Navarre shall be the wonder of the world

by WILLIAM SHAKESPEARE

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

©NABARTZALE BILDUMA 2011

©NABARTZALE BILDUMA 2011